Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Γιορτή 45 Xρόνια Θύρα 13 (Λεωφόρος Αλεξάνδρας)