Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Έναρξη Εγγραφών


'Εχουνε ξεκινήσει οι συνδρομές του συνδέσμου.
-Ενήλικοι 50ε
-Ανήλικοι 30ε
-Χρειάζεται αριθμός ταυτότητας